Zpracování modelovací pasty

Zpracováváme dvousložkové pasty s míchací sadou Nodopox 50 od firmy Tartler, která se následně nanáší na 3D model.  Po zatvrdnutí lze výrobek frézovat podle CNC dat. Výhodou této technologie je homogenní a hladký povrch.

Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete
  • Výhodou je vysoká hustota a snadná úprava konečného povrchu.

  • Tenká vrstva pasty se může nanést na lehčí podkladový materiál( PUR).  Tímto docílíme pevného povrchu. 

Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete
Auftragen von Modellbau-Paste mit der Nodopox von Tartler
Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete
Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete

Zpracování průmyslové hlíny (Clay)

Průmyslová hlína od Staedler je standardem v modelování. Plastelína se zahřeje a poté se ručně nanáší. Jednou z výhod je to, že pozdější změny tvaru jsou snadné díky možnosti opětovného nanášení dalších vrstev a výrobek lze znovu frézovat.

Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete
Auftragen von Indutrieknete
Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete
Verarbeitung von Modelierpaste & Industrieknete